PRIVACY BEPALING

Al je vragen, opmerkingen en aanmeldingen zullen vertrouwelijk worden afgehandeld. In geen enkel geval zullen jouw gegevens aan derden worden verstrekt. Je persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ProSkating en zullen worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantenrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door ProSkating, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Consument heeft ten alle tijde het recht zijn gegevens in te zien, en kan deze zo nodig laten aanpassen.

DISCLAIMER

Het gebruik van enige informatie door een bezoeker c.q. gebruiker van deze site, verkregen middels het bezoek aan deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. ProSkating spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante informatie waarnaar wordt verwezen en waarin ProSkating als doorgeefluik fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan ProSkating niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. ProSkating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door onjuist gebruik van producten of uit aangeboden of verwezen informatie. De site shop.proSkating.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van ProSkating worden gehost. V-Nix is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ProSkating geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken we u zich per e-mail tot ons te richten via info@proskating.nl.