De strijd om de Jan Maarten Heideman Prijs, voor de marathonschaatser met de meeste progressie, gaat op de Weissensee in Oostenrijk een beslissende fase in. Het optreden in 200 km van de Alternatieve Elfstedentocht geeft waarschijnlijk opnieuw de doorslag.

De eerste winnaars van de prijs, Simon Schouten en Pim Cazemier, bleken juist in die zware uithoudingsslag zeer sterk. In de twee voorgaande seizoenen gaf natuurijs in Nederland ook een beeld van de krachtsverhoudingen. Nu is het afwachten hoe goed met name de vier koplopers rijden op natuurijs: eerste divisieschaatser Thom van Beek, die sinds zijn zege in de gecombineerde wedstrijd van Rotterdam de ranglijst aanvoert, Robert Post en Erik-Jan Kooiman die nu de tweede plek delen en Sjoerd den Hertog die hen met een geringe puntenafstand volgt. Maar ook een natuurijsman als Evert Hoolwerf kan op de Weissensee nog toeslaan. Ranglijstaanvoerder Thom van Beek heeft er in elk geval zin in, bleek onlangs al, aan de vooravond van het door hem gewonnen NK op kunstijs.