In navolging van het besluit van Power-play directeur Jork Wielinga heeft ook de directie van de Habovo groep de sponsoring van het Habovo skeelerteam in heroverweging genomen. In afwachting van een reactie van de bond heeft het teammanagement daarom het voortbestaan van de skeelerploeg in beraad.
 
Habovo: “De woorden van de heer Wielinga zijn ons uit het hart gegrepen. Met lede ogen zien wij toe hoe de skeelersport in Nederland aan het degenereren lijkt te zijn. Een overschot aan nietszeggende baanwedstrijden enerzijds en een gebrek aan representatieve marathons, deelnemers en publieke belangstelling anderzijds is het gevolg van deze teneur. Graag zien wij als ploeg een daadkrachtige bond die de skeelersport in zijn geheel naar een hoger plan probeert te tillen. Een bond met een toekomstvisie waardoor rijders en publiek zich weer thuis voelen bij de skeelersport. Wij ontdekken in het beleid van de afgelopen jaren niet een dergelijke visie. 
 
In deze wordt er door de bond ook geen aandacht besteed aan de sponsoren van de skeelersport. De bedrijven die de sport al jaren overeind houden worden niet geconsulteerd bij de besluitvorming aangaande de ontwikkeling van de sport. Zelfs nu de sport in de loop der jaren steeds verder kopje onder dreigt te gaan is er voor de sponsoren geen rol in de beleidsbepaling weggelegd. Als sponsoren (lees: liefhebbers) van de sport voelen wij ons daardoor dan ook niet au sérieux genomen.
 
De bond lijkt de sport in de uitverkoop te hebben gedaan door de focus te leggen op de nationale selectie. Uiteraard steunen wij een dergelijke inspanning ten volste wanneer deze gepaard gaat met een structurele investering in de skeelersport. Echter, het uitblijven van zulks wekt de indruk dat de bond er slechts is voor een kleine groep sporters en dat de bond geen interesse heeft in de gehele breedte van de sport. Op de langere termijn heeft dit in onze ogen desastreuze gevolgen. Immers, zonder breedtesport kan topsport nooit bestaan en zonder een gestructureerde competitie op baan, weg en marathon voor de jeugd blijft de aanwas vanuit deze jeugd beperkt. Een definitieve aansluiting bij de wereldtop wordt dan een illusie hoewel het feit dat het internationale skeeleren op dit moment op sterven na dood is deze ontwikkeling wellicht een aantal jaren zal kunnen verhullen. Echter, op termijn zal duidelijk worden dat op dit moment de verkeerde weg is ingeslagen.
 
Wij vragen ons daarom af in hoeverre de sponsoring van de skeelersport nog zinvol is. Vanuit sponsortechnisch oogpunt was sport al jaren niet meer interessant maar nu de sport die ons zo lief is door de bond in de loop der jaren volledig is uitgehold vragen wij ons af hoe lang we in het skeeleren kunnen blijven geloven. Ondanks de liefde die wij hebben voor deze schitterende sport.“