Volgend marathonseizoen mogen ploegen in de Top Divisie niet met vijf, maar het zes rijders starten in de competitiewedstrijden. Daarnaast mogen ploegen een opleidingsploeg naast de hoofdploeg starten.

Met ingang van het volgende marathonseizoen mogen marathonploegen in de topdivisie met zes rijders per team starten. De voorgaande seizoenen was dat aantal vijf en stond de zesde rijder van een ploeg langs de kant, of reed in de Eerste Divisie. Dat laatste mag met de ingang van het nieuwe seizoen niet meer. Ploegen hoeven daarnaast niet uit minimaal vijf rijders te bestaan, maar uit minimaal drie.

Groter peloton

“We willen graag een groter peloton aan de start”, legt disciplinemanager Willem hut uit. “We merken dat de marathonschaatser van tegenwoordig anders is dan in het verleden. Langebaan speelt hier in een belangrijke rol, maar ook de voorbereiding naar belangrijke wedstrijden. Wedstrijden worden gemakkelijk over geslagen en dat is goed te verklaren, maar zorgt er wel veelvuldig voor dat het peloton bij de heren kleiner is dan gewenst. Er staan wel 70 A-rijders op papier, maar zoveel rijders staan er nooit aan de start. De eerste stap is dan ook om iedereen te laten starten met een A-nummer.”

Daarnaast worden Top Divisie ploegen ook de mogelijkheid geboden om een opleidingsploeg te vormen. Deze opleidingsploegen bestaan uit minimaal twee en maximaal drie rijders. Andere restricties hebben deze ploegen (nog) niet. “Nog niet, maar voor in de toekomst is dat zeker wel de bedoeling. Dat kunnen regels zijn qua leeftijd of jaren actief in de Top Divisie”, zegt Hut. Hut hoopt op deze manier de overstap van de beloften naar de Top Divisie te vergemakkelijken en vooral ook meer rijders een kans te bieden op het hoogste niveau waardoor het peloton ook groter wordt.”

Marathonranking

Ook de marathonranking wordt iets aangepast ten opzichte van het vorige seizoen. Zo krijgt de winnaar van een wedstrijd 10 extra punten en zal het uitrijden van een wedstrijd 4 extra punten opleveren. Hoewel de marathonranking een mooi overzicht is van de meest constante rijders in een seizoen is er geen prijs verbonden aan dit klassement.

Andere wijzigingen:

  • Er zullen geen diskwalificatie en declassering meer plaats vinden in de landelijke divisies, maar slechts gele en rode kaarten evenals schikkingsvoorstellen. Toelichting: Simplificering en daarmee meer duidelijkheid voor rijders en publiek. Hiermee wordt tevens meer uniformiteit in jurering bereikt. Ook wordt dubbel straffen voor een overtreding uitgesloten (bv gele kaart en declassering).
  • Aan een tuchtcommissiezaak zijn kosten verbonden. De kosten worden gedragen door de partij die daartoe door de tuchtcommissie wordt veroordeeld
  • In de topdivisie dames ploegengrootte van (in beginsel) 4 rijders per ploeg (i.p.v. ploeggrootte 3-4).
  • In de beloftendivisie ploegengrootte van 3 t/m 4 rijders (ongewijzigd reglementair, in de praktijk waren er echter nog ploegen van 2 rijders).
  • Aanpassen limiettijden voor deelname in team langebaan. Toelichting: Toetsingskader om objectiviteit in toewijzing startplaatsen te garanderen.
  • Aanscherpen limiettijden voor dispensatie toekenning/behoud landelijk nummer. Toelichting: verduidelijking van promotie en degradatie.