Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad in Assen is ingestemd met de plannen om 2,5 miljoen euro extra te investeren in Ice World Assen. Met deze 2,5 miljoen is de begroting sluitend en lijkt niets de komst van een nieuwe ijsbaan in Assen in de weg te staan.

De komst van de ijsbaan in Assen lijkt een kwestie van tijd. Albert Smit, wethouder sport, zei eerder al tegenover ProSkating. “De gemeente is positief over het plan en wil daar 2,5 miljoen extra voor uitgeven. Wij hebben zoveel energie en moeite in het traject gestoken. Daarom hebben wij besloten om nu onze eigen weg te gaan”. Vanavond werd daarover positief gestemd en met de extra 2,5 miljoen euro van VolkerWessels/Koenen Bouw zou de begroting sluitend zijn. De begroting voor de ijsbaan in Assen is in zijn totaliteit 40 miljoen euro. Assen, maar ook Hoogeveen dienden een subsidieaanvraag in bij de provincie die een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar stelde. Beide aanvragen werden afgewezen en Assen besloot dan ook zijn eigen weg te gaan zonder definitieve toezegging van de provincie. VolkerWessels/Koenen Bouw stelde 2,5 miljoen beschikbaar en na vanavond blijkt ook de gemeente nog 2,5 miljoen toe te voegen aan de begroting en met deze extra gelden lijkt niets de aanbouw van een nieuw ijscomplex in Assen in de weg te staan.

Subsidie aanvraag provincie

De extra vijf miljoen voor Assen komt ook deels voort uit de mogelijk beschikbare subsidie vanuit de gemeente. Het bedrag van vijf miljoen is beschikbaar, mits er een sluitende begroting wordt gepresenteerd. Beide ijsbanen dienden al een aanvraag in. “De gaten in de begroting waren bij beide partijen nog te groot. De provincie heeft toen besloten dat er een nieuwe begroting en uitwerking van het plan moest komen”, stelt Kim de Vries van Provincie Drenthe. “Wij houden vast aan onze koers om de herziende subsidieaanvragen, die wij tot nu toe alleen van Hoogeveen hebben gekregen, te bekijken.” Assen heeft tot op heden nog geen nieuwe aanvraag gedaan, maar in theorie kan Hoogeveen de subsidie toegewezen krijgen. Of ook Hoogeveen dan doorgaat met de plannen voor de ijsbaan is nog onduidelijk.

Alleen Groenlinks stemt tegen

Tijdens de raadsvergadering stemde alleen Groenlinks tegen. L.E. Punt van Groenlinks nam tijdens de raadsvergadering het woord en vond dat er extra onderzoek nodig was voor de plannen in Assen. Daarnaast vond ze de extra 2,5 miljoen een te hoog bedrag en vroeg ze zich af of de ijsbaan in Assen wel genoeg de breedtesport zou kunnen bedienen.