De vijf kilometer lange ijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen gaat mogelijk failliet. De uitbater van de ijsbaan heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. De rechtbank heeft een bewindvoerder aangesteld om te kijken naar de mogelijke voortzetting van de exploitatie. Op Schaatsen.nl legt de uitbater uit. “De kunstijsbaan voorzag in een duidelijke behoefte. Veel tijd en geld is gestoken in het bereiken van een optimale exploitatie. Helaas is Flevonice er niet in geslaagd om zodanige bezoekersaantallen te realiseren dat de kosten gedekt konden worden.”

“Enerzijds ligt dit aan het beperkte aantal dagen waarop bij het publiek behoefte bestaat aan het schaatsen op een marathonbaan, anderzijds aan de hoge energiekosten die met de exploitatie van de ijsbaan gepaard gaan.”