FlevOnice is verkocht. Dat valt te lezen op de website DTZ Zadelhoff. Wat dat precies inhoudt is nog niet geheel duidelijk. Vandaag werd ook duidelijk dat de bodemvervuiling bij FlevOnice ‘beperkt’ is.

Er gloort weer hoop voor de vijf kilometer lange ijsbaan in Biddinghuzien en haar schaatsliefhebbers. Het failliete FlevOnice is verkocht. Wie het heeft gekocht en wat dat inhoudt voor de toekomst van de baan zal de komende dagen duidelijk worden.

Ondertussen meldt de Stentor dat de bodemvervuiling door lekkende koelvloeistof in de bodem bij FlevOnice beperkt is. Wat zij verstaan onder ‘beperkt’, wil het gemeentebestuur nu nog niet toelichten. Er loopt nog weer aanvullend onderzoek. “Op 13 december wil de gemeente een totaalplaatje presenteren en nu niet telkens versnipperde informatie”, zegt gemeentewoordvoerder Jolanda Scholten