De artikelen die geplaatst worden op de pagina van De Botte Noor zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard. Ze geven slechts de visie of mening weer van de redactie en gast redactieleden. Opgevoerde personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor stijlmiddelen te gebruiken die, ondanks dat de intentie daartoe bij de redactie ontbreekt, ertoe kunnen leiden dat lezers van De Botte Noor zich geschokt, beledigd of gekwetst voelen. ProSkating en De Botte Noor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade ontstaan door via De Botte Noor openbaar gemaakte publicaties.

Heb jij zelf een leuk geschreven Botte Noor? Alle inzendingen zijn welkom en wie weet plaatsen we jou bericht op onze website.