Vandaag nemen de Provinciale Staten van Friesland een besluit over de toekomst van Thialf. Als het aan het provinciebestuur ligt wordt de hal grondig gerenoveerd en komt er een nieuwe trainingshal voor een slordige 106 miljoen euro. De kans lijkt echter niet heel groot dat De Provinciale Staten hiermee akkoord zullen gaan, want eerder werd al aangegeven dat ze niet zoveel geld in een nieuw Thialf willen steken. Het provinciebestuur houdt echter vast aan zijn wensen. Renovatie en nieuwbouw is nodig volgens het provinciebestuur om de concurrentie aan te kunnen met de rest van de wereld en de grote toernooien in Nederland te houden.

De provincie wil 50 miljoen voor haar rekening nemen, hoe de overige 56 miljoen euro opgehoest moet worden is nog niet duidelijk. Gedeputeerde Staten van Friesland rekenen er op dat het rijk en bedrijfsleven dat gat zullen vullen. GS zijn zich bewust van ‘de stevige financiĆ«le consequenties’. Maar het is erop of eronder, aldus de provincie. Onder meer in Almere en Zoetermeer zijn plannen om het schaatsstokje van Heerenveen over te nemen als een nieuw Thialf niet doorgaat.